ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

13-01-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 Γαλάτσι, 13-01-2016

Αριθ. Πρωτ.: 1010

                                           

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., για έκτακτη συνεδρίαση λόγω αναγκαιότητας άμεσης προμήθειας καυσίμων για 14 οχήματα του Δήμου που χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη, σε συνδυασμό με την αδυναμία του προμηθευτή καυσίμων του Δήμου, στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της σχετικής προμήθειας, να προμηθεύει εφεξής καύσιμα λόγω κωλύματος που συνίσταται στο ότι έχει προβεί σε αναστολή των εργασιών του. Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προσέλθετε κατά τα ως άνω και να προβείτε στη λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Κήρυξη της επιχείρησης «ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΠΕΝΤΟΒΟΛΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» έκπτωτης από τη προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr