ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

02-07-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 02-07-2015
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων     
Αριθ. Πρωτ.: 22412
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  2η  Ιουλίου2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00σε έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης λόγω διενέργειας Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την περίοδο διενέργειας του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και άλλων λεπτομερειών.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
                                                                                                Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
                   ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr