Πρόσκληση σε έκτακτο Δ.Σ. στις 28 Ιανουαρίου 2015

28-01-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γαλάτσι, 28.01.2015                              
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων     Αριθ. Πρωτ.: 2363
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.της καταληκτικής ημερομηνίας (βάσει της 2/91118/0026/29-12-2010 εγκυκλίου Υπουργείου Οικονομικών & Εσωτερικών και 2/97612/0026/22-12-2014 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών) και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:,για έκτακτη συνεδρίαση λόγω
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου οικ. έτους 2014 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                    Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
                                                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr