Πρόσκληση σε Ο.Ε. στις 21 Νοεμβρίου 2012

16-11-2012 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 16 – 11 – 2012
Αριθ. Πρωτ.:38965
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                           Π Ρ Ο Σ
            τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                     κ.     Μαγκανάρη Νικόλαο

                                 Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                     Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                       Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                       Κομπότη Ιωάννη
                                    Δερεδίνη Βασίλειο
                                        Ρωμανό Ιωάννη
      (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 21 Νοεμβρίου 2012,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικ. Έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
2ο

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 573/2012 απόφασής σας περί έγκρισης δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφισης πίστωσης 400,00 €.

 
 
 
 
 
 
3o

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012).

 
 
 
 
 
 
4o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 9,00 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15,00 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 132,78 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης 24.600,00 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επικαιροποίηση των απαιτούμενων ερευνών, ενεργειών και διαδικασιών για την κατάρτιση φακέλου στα πλαίσια έγκρισης της βιοκλιματικής μελέτης της επέκτασης του κέντρου πόλης και της πλατείας Λέσινγκ.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr