Πρόσκληση συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου 25-01-2011

20-01-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                       Γαλάτσι 20-01-2011

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               Αριθ. Πρωτ. 2082

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 210.2143417

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρα 67, του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Ιανουραρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Κατανομή 3ης δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2010, στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

2ο

Διαγραφή και καταστροφή άχρηστου υλικού της 18ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου.

3ο

Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας, και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2011.

4ο

Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου μας, για το έτος 2011.

5ο

Διαβίβαση μελέτης για τη διαδικασία της περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας COSMOTE επί κτιρίου στη θέση Προόδου 30 & Ορίων, «Κωδ. 1400480 GLIKER MD» στο Δήμο Γαλατσίου, Νομαρχίας Αθηνών.

6ο

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας των χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγο-ρών για το οικονομικό έτος 2011.

7ο

Έγκριση διοργάνωσης και κάλυψη δαπανών, εκδήλωσης για τον εορτασμό των Θεοφανείων έτους 2011.

8ο

Αποδοχή των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

9ο

Προσκύρωση έκτασης 3,50 τ.μ. επί της οδού Καβάλας.

10ο

Προσκύρωση έκτασης 3,90 τ.μ. επί της οδού Καβάλας.

11ο

Αναπλήρωση παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου.

12ο

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7/9/1999 στην Ασβεστοκάμινο που βρίσκεται στο Ο.Τ.51/τ.98 του Δήμου Γαλατσίου».

13ο

Αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Παραδεισίων – Ιέρακος – Κενταύρου» αρ. μελ. 36/2008.

14ο

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή νησίδων – αποτμήσεων» αρ. μελ. 52/2009.

15ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή συλλεκτήριων αγωγών φρεατίων υδροσυλλογής».

16ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας Λ. Γαλατσίου».

17ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία. Σ.1.».

18ο

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Εφαρμογές για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας μέσω της επέκτασης και ανάπτυξης δικτυακών υποδομών και εφαρμογών στο Δήμο Γαλατσίου».

19ο

Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: «Εφαρμογές για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας μέσω της επέκτασης και ανάπτυξης δικτυακών υποδομών και εφαρμογών στο Δήμο Γαλατσίου».

20ο

Έγκριση συνδρομής του Δήμου στην «Ενημέρωση ago.gr» (Αποδελτίωση ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου).

21ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων (Σ.Π.Α.Π.).

22ο

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς και ενός (1) εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην Επιτροπή αυτή.

23ο

Ορισμός Επιτροπής χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Υγ. Ενδιαφέροντος.

24ο

Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

25ο

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ).

26ο

Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την απομάκρυνση και μη τοποθέτηση νέων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

27ο

Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τη διεκδίκηση – συμμετοχή στη λειτουργία από το Δήμο του Κλειστού Γυμναστηρίου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Ρυθμικής Γυμναστικής.

28ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου και του αναπληρωτή του ως μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ολυμπιακής εγκατάστασης καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων.

29ο

Ορισμός Επιτροπής προστίμων κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας.

30ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Γεωργόπουλου Νικολάου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ετών για το ακίνητο επί της οδού Ακτημόνων 51.

31ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Αντώνου Ευαγγέλου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ετών για τα ακίνητα επί της οδού Δρυάδων 26.

32ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Μπενέκου Μαρίας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ετών για το ακίνητο επί της οδού Φαρρών 66.

33ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Σοφίας Μαρή-Φίλιου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ετών για το ακίνητο επί της οδού Δήλου 18.

34ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. TROTT DAVID MICHAEL από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ετών για το ακίνητο επί της οδού Φαρρών 66.

35ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Τσοβόλα Σπυριδούλας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων για το οικόπεδο επί της οδού Τράλλεων 104-106.

36ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Πρίμπα Παναγιώτη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                          H Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς :
Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ :

1.  ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.  ΜΑΝΙΑΤΗ  ΙΩΑΝΝΗ
3.  ΖΩΜΠΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ       (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4.  ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ             (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5.  ΛΕΠΙΔΑΝΤΑΓΛΑ  ΣΟΦΙΑ      (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)   
6.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ  ΕΥΘΥΜΙΟ   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
7.  ΜΠΟΥΡΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
8.  ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ
9.  ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ
10.  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΟ
11.  ΔΗΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
12.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
13.  ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
14.  ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ
15.  ΚΟΥΛΗ  ΚΑΝΕΛΛΟ
16.  ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
17.  ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
18.  ΑΝΔΡΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΟ
19.  ΚΟΜΠΟΤΗ  ΙΩΑΝΝΗ
20.  ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ
21.  ΔΕΡΕΔΙΝΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ
22.  ΡΩΜΑΝΟ  ΙΩΑΝΝΗ
23.  ΠΙΤΤΑΡΑ  ΑΝΔΡΕΑ
24.  ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ
25.  ΛΟΥΚΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ                        (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
26.  ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
27.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
28.  ΑΓΓΕΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
29.  ΖΕΡΒΑ  – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ  ΕΛΕΝΗ
30.  ΚΑΠΕΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ                          ( ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
31.  ΑΥΛΩΝΙΤΗ  ΕΛΕΝΗ
32.  ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr