Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 10-08-15

06-08-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  06-08-2015
Αριθ. Πρωτ.: 26108
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Εκδίκαση της με αριθ. Πρωτ. 25920/5-8-2015 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» κατά του υπ’ αριθ. 4/31-7-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») του Δήμου Γαλατσίου – Λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 
 
 
 
 
 
2ο
Διαβίβαση α) Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (Δικαιολογητικά) και β) Πρακτικού Εκδίκασης Ενστάσεων – Εκδίκαση ενστάσεων και λήψη σχετικής απόφασης για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Ανταλλακτικών & Παροχής Υπηρεσιών για τη Συντήρηση & Επισκευή των αυτοκινήτων καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και των λοιπών μεταφορικών οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
3ο
Διαβίβαση Πρακτικού Νο 1 Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ (160 τεμάχια) & 1.100 ΛΙΤΡΩΝ (305 τεμάχια).
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 11,16 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 77,15 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 309,17 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6277.0001 Οικ. έτους 2015 για : ‘’Δαπάνες ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού καθ/τας 1ου ΚΕΠ’’.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.7135.0014 Οικ. έτους 2015 για : ‘’Προμήθεια στεγάστρων – κιόσκια, χώρων αναψυχής’’.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 181.444,49 € υπέρ Κ.Α. 20.6211.0001 Οικ. έτους 2015 για : ‘’Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων’’.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000 € στον Κ.Α. 30.6262.0024 για την εργασία «Δαπάνες περιφράξεων κοινόχρηστων χώρων» – Αρ. μελ. 29/2015.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
2.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
3.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
4.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Κ.Ε.Π.)
5.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]