Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 6 Νοεμβρίου

25-10-2019 Προσκλήσεις Επιτροπής Διαβούλευσης Αρ. Πρωτ.: 30072 Ημ/νία Πρωτ.: 25/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (για το έτος 2019) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Αρχιμήδους και Ιπποκράτους) στις 06 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 μ.μ., με θέματα:

Θέμα: Yποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλ. στις 07 Νοεμβρίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε τις προτάσεις σας και σε έντυπη μορφή προς διευκόλυνση της υπηρεσίας.

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης                                    

                           Ρωμανός Ιωάννης

                Πρόεδρος Δημοτικοί Συμβουλίου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

πρόσκληση επιτροπής διαβούλευσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr