ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

09-12-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Γαλάτσι  09 – 12- 2011

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                        Αριθ. Πρωτ.:  44739

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 

 

      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

        Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 13η Δεκεμβρίου 2011ημέραΤρίτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 
 
 
 

 

1ο

 

Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2012-2014.

 

 

 

 

 

2ο

 

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2012.

 

 

 

 

 

3ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011.

 

 

 

 

 

4ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2011.

 

 

 

 

 

5ο

 

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση σε τράπεζα των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου.

 

 

 

 

 

6ο

 

Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 88.389,15 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

 

 

 

 

 

7ο

 

Κατανομή πιστώσεως ποσού 12.652,99 € στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου, προς υλοποίηση του Προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο.

 

 

 

 

 

8ο

 

Αντικατάσταση τακτικού μέλους της ΔΕΠ (εκπροσώπου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Η Αθηνά»).

 

 

 

 

 

9ο

 

Καθιέρωσης 24ωρης καθημερινής λειτουργίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2012.

 

 

 

 

 

10ο

 

Κατανομή συμβάσεων, μίσθωσης έργου στο Δήμο Γαλατσίου και στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου “Βασίλης Παπαδιονυσίου”».

 

 

 

 

 

11ο

 

Λήψη απόφασης ανανέωσης ενοικίασης της αίθουσας που στεγάζεται το 12ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

12ο

 

Διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Γαλατσίου με θέμα “Μαθησιακές Δυσκολίες”.

 

 

 

 

 

13ο

 

Διοργάνωση εκπαιδευτικού Προγράμματος και κάλυψη δαπανών με θέμα: «Διαζύγιο και συναισθηματικές προεκτάσεις στον ψυχισμό του παιδιού».

 

 

 

 

 

14ο

 

Διοργάνωση ημερίδας και κάλυψη δαπανών με θέμα: «Ψυχική διαταραχή: Στηρίζοντας την οικογένεια και τον πάσχοντα».

 

 

 

 

 

15ο

 

Εκδίκαση της υπ΄αρ. 41024-7/11/2011 ένστασης της κ/ξιας Ι. ΚΟΝΤΟΣ – Σ. ΜΠΑΚΑΣ που αφορά στο έργο «Αντιμετώπιση Επειγουσών Επεμβάσεων για λόγους ασφαλείας, υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου» αριθμός μελέτης 24/2010».

 

 

 

 

 

16ο

 

Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση των υπ΄αριθ. 58/2011 και 60/2011 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

 

 

 

17ο

 

Έγκριση υψομετρικής μελέτης της ανώνυμης οδού από την οδό Παραδεισίων έως την οδό Βυζαντίου και μεταξύ των Ο.Τ. 59/τ. 97 και 60-61Α/τ. 97 του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

18ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών».

 

 

 

 

 

19ο

 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων» – Εργ. Σ.4» και έγκριση παράτασης χρόνου αποπεράτωσης.

 

 

 

 

 

20ο

 

Ψήφιση 1ου Α.Π.Ε και τελικού για την εργασία: «Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών – Εργολαβία 2011».

 

 

 

 

 

21ο

 

Έκφραση γνώμης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFON Α.Ε.

 

 

 

 

 

22ο

 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κας Σολδάτου Ιωάννας, κατοίκου του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

23ο

 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κας Καραχάλιου Αθηνάς, κατοίκου του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

24ο

 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κας Παπαβασιλείου Μάρθας, κατοίκου του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

25ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Κουκουβάου Ευαγγελίας επί της οδού Τέω 83 και Πλυτά 8.

 

 

 

 

 

26ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μάντζιου Σωκράτη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

27ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Τζουγανάτου Γεράσιμου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

28ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Βελεγράκη Ευθαλίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

29ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Ρούσση Γεωργίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

30ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. COCA COLA ΕΛ. ΕΤ.ΕΜ/ΣΕΩΣ ΕΡΓ. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
                                                                            H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
        
                                                                                                                                                           

                                                                   ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                                              
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Αριθ. Πρωτ.:  44740
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       Γαλάτσι  09-12-2011
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 213.2055417
 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη  13η  Δεκεμβρίου  2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
 

 
μοναδικο θεμα της Ημερησιας ΔιαταξηΣ

 

 

 

Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου οικον. έτους 2012 (Διαβίβαση της αρ. 379/11 απόφασης της Ο.Ε.).

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                   

                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 
 

                                                                    

                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr