Πρόσκληση συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού

21-01-2019 Προσκλήσεις Αρ. Πρωτ.: 76 Ημ/νία Πρωτ.: 17/1/2019 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 21η Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2018 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Νοεμβρίου  2018).
2ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, δράσεων για τον πολιτισμό από 25-27 Ιανουαρίου 2019.
3ο Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ Δαπανών 10-6471.0001  με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων».
4ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με την ΕΠΟ της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Γυμνασίων 5Χ5 σχολικού έτους 2018-2019.
5ο Ορισμός δύο Διοικητικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την συγκρότηση της επιτροπής του Π.Δ. 270/81 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.
6ο Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου CINE ΓΑΛΑΤΣΙ.
7ο Λήψη απόφασης περί της παύσης εκ μέρους του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» της χρήσης τμήματος του Άλσους Βεϊκου.
8ο Έγκριση ή μη παραχώρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Άλσους Βεϊκου στις 25/1/2019 στην Ποδοσφαιρική Ομάδα Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας.
9ο Έγκριση ή μη παραχώρησης της αίθουσας Θάνος Κωτσόπουλος στον Χορευτικό Όμιλο «Ρύμβο» στις 16/2/2019.
10ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διάφορων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 219 παρ. 5.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

Η   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Πολιτιστικός, πρόσκληση
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr