Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ., «δια ζώσης», για την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, στις 19:30

26-05-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 17744 Ημ/νία Πρωτ.: 26/5/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), την 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
     
1ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2023. κ. Μάνος Ελευθερίου

Πρόεδρος Π.Α.Ο.

     
2ο Έγκριση συνδιοργάνωσης Θερινού Φεστιβάλ του Δήμου με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό και τη Μονομετοχική του Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Ίδρυση και Συλλειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Έγκριση της Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Εξυπηρέτηση του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
6ο Έγκριση λειτουργίας Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων στο Δήμο Γαλατσίου. κ. Κωνσταντίνος Μπάστας

Αντιδήμαρχος

     
7ο Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2022. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
8ο Έγκριση συμπληρωματικών θέσεων τοποθέτησης υπόγειων – ημιυπόγειων και επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης διαφόρων ρευμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 55/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
9ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

     
10ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
11ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     
12ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     
13ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     
14ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr