Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022, στις 19:30

10-06-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 15924 Ημ/νία Πρωτ.: 10/6/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 14.06.2022 και ώρα 13:00.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα απόκτησης χώρου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου Πρασίνου στη συμβολή των οδών Αλκυόνης – Αιγοσθενών. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα απόκτησης χώρου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου πρασίνου – Πάρκου Γειτονιάς στη συμβολή των οδών Απειράνθου -Πλάτωνος. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη απόκτησης ακινήτου επί της οδού Δράμας 16 στο Ο.Τ.129/τ.99. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Λήψη απόφασης περί Καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών στο πλαίσο της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού έτους 2021. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
6ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 13462/20-05-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

     
7ο Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων στην οδό Αγ. Ειρήνης 5 και 16 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 38/2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr