Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. για την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, στις 19:30

02-06-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 18489 Ημ/νία Πρωτ.: 2/6/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σε Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), την 07η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την πράξη με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Γαλατσίου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 157/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

     
3ο Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας σάκων απορριμμάτων. κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

     
4ο Έγκριση εκδήλωσης για την υγιεινή παιδική διατροφή «ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΝΟΣΤΙΜΑ». κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

     
5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr