Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. με «τηλεδιάσκεψη» τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

21-01-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 1983 Ημ/νία Πρωτ.: 21/1/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 
1ο Αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γαλατσίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
3ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 
4ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
5ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
6ο Καθορισμός τιμής δαπάνης κατασκευής φρεατίου προσαρμογής – ελέγχου στην κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεσης) ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr