Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

26-06-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 2260 Ημ/νία Πρωτ.: 26/6/2023 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στη Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», την  30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), καθώς και την με Αρ. Εγκύκλιο : 577 του ΥΠ. ΕΣ. (ΑΔΑ : ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2)

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. «Έγκριση  του πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και

επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2023-2024»

 

Παρακαλούμε τα Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. όπως ανταποκριθούν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πρόσκληση Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr