Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

19-05-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Αρ. Πρωτ.: 1155 Ημ/νία Πρωτ.: 19/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 23η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση ποσού 400.000,00 € από το Δήμο Γαλατσίου προς το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» για την κάλυψη πάγιων δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.
2ο Έγκριση διοργάνωσης του καλοκαιρινού ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2022, β) έγκριση προγράμματος και γ) εξειδίκευση πιστώσεων.
3ο Αποδοχή της υπ’ αριθ. 32/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, των εκπροσώπων – διαχειριστών των Τραπεζικών λογαριασμών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
4ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Απριλίου  2022).
5ο Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.
6ο Αποδοχή ή μη αιτήματος της Σχολής Μωραϊτη για μείωση ποσού λόγω μη λειτουργίας των γηπέδων τένις.
7ο Αποδοχή ή μη αιτήματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για δωρεάν χρήση του κολυμβητηρίου σε προσωπικό του.
8ο Παραχώρηση δύο διαδρομών στο κολυμβητήριο του Άλσους Βεϊκου στον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr