Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

29-07-2022 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 20525 Ημ/νία Πρωτ.: 29/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), την 02η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 277/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2ο Επικαιροποίηση της με αριθμ. 189/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
3ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «Επέκταση Αγωγών Αποχέτευσης». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
4ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «Επέκταση Αγωγών Αποχέτευσης». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού επτακοσίων ευρώ (700,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
6ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
7ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 16069/14-06-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
8ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 16061/14-06-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
9ο Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 11124/27-04-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 
10ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ολυμπίας αρ. 33 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 62/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
11ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 4 – 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 63/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
12ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εκάτης αρ. 11 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 64/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
13ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύκνων αρ. 21 – 23 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 65/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
14ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ολυμπίας αρ. 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 66/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
15ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χριστιανουπόλεως αρ. 120 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 67/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
16ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Μούνδρου αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 68/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
17ο Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χίου αρ. 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 69/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
18ο Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο οδόστρωμα στην οδό Βαρδουσίων αρ. 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 70/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
19ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Ανταίου αρ. 32 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 71/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
20ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Εκάτης αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 72/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
21ο Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Ξάνθου αρ. 30 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 73/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
22ο Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Ήβης 39 και Αιγοσθενών (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 74/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr