Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. τη Μ. Τρίτη, 19 Απριλίου 2022, στις 15:30

15-04-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 10057 Ημ/νία Πρωτ.: 15/4/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 19η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Βάσει της υπ’ αριθ. 643/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 19.04.2022 και ώρα 12:00.

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

1ο

Προσωρινή μετατόπιση περιπτέρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 20/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

2ο

Συμπληρωματική κατανομή ποσού 47.823,16 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Ιωάννης Κορρές

Πρόεδρος ΔΕΠ

 

3ο

Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας στο Δήμο Γαλατσίου.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

4ο

Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης στα πλαίσια της μελέτης Ανάπλασης της Πλατείας Ελλήνων Εργατών Πολεμιστών 1912 – 13 στην 5η Δ.Κ. (Λαμπρινή) του Δήμου Αθηναίων, στο τμήμα αυτής που αφορά και επηρεάζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα όρια του Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 25/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

5ο

Χορήγηση παράτασης έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

6ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ (ΑΠΟ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΑΥΧΕΝΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

7ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αρτέμιδος του αρ. 11 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 22/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

8ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Παπαφλέσσα του αρ. 30 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 23/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

9ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Τράλλεων του αρ. 85 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 24/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr