Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

24-07-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ., Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 2341 Ημ/νία Πρωτ.: 24/7/2020 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας ενημερώνουμε ότι δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18318 13/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) την  28η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ., του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

   ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

1. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής”, έτους 2019-2020, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020,  ποσού 12.185,97 € και μηνός ΜΑΪΟΥ 2020, ποσού 12.185,97 €.Σύνολο 24.371,94.

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5047191/63)».

 

2. Έγκριση  του πρακτικού της τριμελούς ειδικής επιτροπής αξιολόγησης εκπρόθεσμων  αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2020-2021
3. Αποδοχή της υπ’ αριθ. 138/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, του Α΄ εκπροσώπου – διαχειριστή των Τραπεζικών λογαριασμών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
4. Παράταση της υπ’ αριθμ. 3006/31.08.2018 σύμβασης προμήθειας   ειδών οπωροπωλείου – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
5. Παράταση της υπ’ αριθμ. 2967/22.08.2018 σύμβασης προμήθειας ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
6. Παράταση της υπ’ αριθμ. 2965/21.08.2018  σύμβασης προμήθειας γαλακτοκομικών ειδών – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας
7. Παράταση της υπ’ αριθμ. 2955/10.08.2018 σύμβασης προμήθειας κατεψυγμένων ειδών (λαχανικών και ιχθυοπωλείου) και ειδών κρεοπωλείου – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
8. Παράταση της υπ’ αριθμ. 4221/09.12.2019 σύμβασης υπηρεσιών Παιδιατρικής Υποστήριξης – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
9. Παράταση της υπ’ αριθμ. 2949/10.08.2018  σύμβασης προμήθειας ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδου – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr