Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου

07-12-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 3370 Ημ/νία Πρωτ.: 7/12/2020 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

Προς: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.

1)Φατούρο Μάριο- Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 8)Ζέρβα-Γκιουρτζιάν Ελένη
2) Κάζαγλη Αναστασία 9)Λιαγούρη Στέλλα
3)Αμοργιανό Γεώργιο 10)Οικονόμου Ιωάννη
4) Μπουγιούκα Ευάγγελο 11)Στούμπο Ελευθέριο
5)Παπαγεωργίου Πετρούλα 12)Θωμαΐδη Ιορδάνη
6) Κιτσίνη Γεωργία 13)Καρδακάρη Σταματία
7)Χωριανόπουλο Νικόλαο 14)Γαλάνη Νικόλαο

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας ενημερώνουμε ότι δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18318 13/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) την  11η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00μ.μ., του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

                                         ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1. «Έγκριση  ή μη αιτήματος γονέα για απασχόληση από ειδικό βοηθό – συνοδό στα πλαίσια παράλληλης στήριξης για το τέκνο της που φιλοξενείται  στον Δ΄Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Γαλατσίου ».
2. «Α. Λήψη απόφασης Ανανέωσης-Παράτασης Μισθωμάτων των ακινήτων που Μισθώνει το Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για στέγαση των τεσσάρων κτιρίων του τμήματος του Κ.Α.Π.Η. & Β. Καθορισμός μισθωμάτων σύμφωνα με το Ν. 3130/2003 και τυχών επιβαρύνσεων».
3. «Έγκριση  επιστροφής τροφείων για τον μήνα Οκτώβριο 2020 λόγω τοποθέτησης τέκνου  μέσω του « Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας».
4. «Έγκριση  επιστροφής τροφείων για τον μήνα Οκτώβριο 2020 λόγω τοποθέτησης τέκνου  μέσω του « Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας».

 

                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πρόσκληση οργανισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγυης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr