Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού «Βασίλης Παπαδιονυσίου» τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

14-04-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Αρ. Πρωτ.: 946 Ημ/νία Πρωτ.: 14/4/2022 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 18η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Μαρτίου 2022).
2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
3ο Έγκριση ή μη διοργάνωσης αθλητικού προγράμματος camp, για το έτος 2022.
4ο  Καθορισμός αντιτίμου συνδρομών των μελών του τένις Άλσους Βεϊκου.
5ο Παραχώρηση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ Άλσους Βεϊκου στην Α.Ε.Σ. Αθλητική Ένωση Γαλατσίου.
6ο Παραχώρηση γηπέδων τένις του Άλσους Βεϊκου στο Σύλλογο Αντισφαίρισης Γαλατσίου.
7ο Έγκριση παραχώρησης διαδρομών στο Κολυμβητήριο του Άλσους  Βεϊκου στον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Μεταμόρφωσης «ΔΕΛΦΙΝΙΑ».

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού οργανισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr