Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. “δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών” για την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

26-02-2021 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 5230 Ημ/νία Πρωτ.: 26/2/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 2α Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430).

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Τσακάλωφ αρ. 41.
 
2o Μεταφορά της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 80/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την οδό Ιθώμης αρ. 2 στην οδό Σαπφούς αρ. 14.
 
3o Μεταφορά της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 190/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την οδό Νοταρά αρ. 14 στην οδό Αρτέμιδος αρ. 8 και μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης αυτής.
 
4o Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας – πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Καββαδία 11Α.
 
5o Επανεξέταση αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 50.
 
6o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λαμπρινής αρ. 37.
 
7o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ήβης αρ. 12.
 
8o Αντιμετώπιση του θέματος κατάληψης πεζοδρομίου από σταθμευμένα οχήματα στην οδό Κολοκοτρώνη αρ. 3 και στην είσοδο του πεζοδρόμου Ζαλόγγου.
 

 

9ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Παπαφλέσσα αρ. 28 και Τράλλεων αρ. 128.
 
10ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κυθήρων αρ. 20.
 
11ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Κύκνων αρ. 25.
 
12ο Επανεξέταση τοποθέτησης ή μη καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Κερκύρας και Αργοστολίου.
 
13ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης – στάθμευσης για την αποθήκη της εκδοτικής εταιρείας επί της οδού Φιγαλείας αρ. 17.
 
14ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ανταίου και Χριστιανουπόλεως 63.
 
15ο Έγκριση θέσεων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης ρούχων.
 
16ο Έγκριση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
 
17ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πάρνηθος αρ. 63.
 
18ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Παραδεισίων αρ. 10 – 12.
 
19ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Λητούς αρ. 18.
 
20ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Δήλου και Φιγαλείας.
 
21ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 79.
 
22ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ηνιόχου αρ. 23.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

                                                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                         (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr