Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. «δια ζώσης», την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

20-05-2022 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 13470 Ημ/νία Πρωτ.: 20/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 25η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Coffee Ε.Ε.
 
2ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (σνακ μπαρ) Επιχείρηση μερικής επεξεργασίας (καφενείο)» της κ. RENATA MOUTOGIANNIS επί της οδού Κύθνου 4.
 
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ακτημόνων αρ. 19.
 
4ο Μεταφορά τριών υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί στην οδό Αιγοσθενών, λόγω των εργασιών μετατόπισης των δικτύων στα πλαίσια των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.
 
5ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Βυζαντίου έναντι του αρ. 3 – 5 με την 83/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων.
 
6ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην 3η νησίδα της Λ. Βεΐκου.
 
7ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στην οδό Αλκυόνης 51.
 
8ο Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Λεωνιδίου 4.
 
9ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Μεσολογγίου 7.
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                        (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr