Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

16-06-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 16323 Ημ/νία Πρωτ.: 16/6/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 375, την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

   
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   
1ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατόριο) Επιχείρηση μερικής επεξεργασίας (καφετέρια) του κ. Ρεντίφη Αθανασίου.
   
2ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αλκυόνης αρ. 37 – 39.
   
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Λεωνιδίου αρ. 12.
   
4ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Σύρου και Ρόδου.
   
5ο Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Ιθάκης και Άλτεως.
   
6ο Αντιμετώπιση του θέματος κατάληψης οδοστρώματος από σταθμευμένα οχήματα στην οδό Ηνιόχου.
   
7ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Ηνιόχου αρ. 8.
   
8ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Ευριπίδου αρ. 17.
   
9ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αθ. Διάκου αρ. 19 – 21.
   
10ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πελοποννήσου αρ. 6.
   
11ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό  Ήρας αρ. 24.
   
12ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ήβης αρ. 39.
   
13ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Λ. Κατσώνη αρ. 4 – 8.
   
14ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χίου αρ. 6.
   
15ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης στάθμευσης – φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 21.
   
16ο Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για την αποθήκη χονδρικής υδραυλικών ειδών επί της οδού Φιγαλείας αρ. 28.
   
17ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο οδόστρωμα στην οδό Βαρδουσίων αρ. 4.
   
18ο Χορήγηση ή μη άδειας υποβάθμισης στάθμης πεζοδρομίου στην οδό Τράλλεων αρ. 152.
   

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr