Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

10-10-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 26210 Ημ/νία Πρωτ.: 10/10/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης ε.ρ.σ. Γαλατσίου στο Ο.Τ. 1/Τ.98.

 

2ο

Κατάργηση κενωθέντων θέσεων περιπτέρων καθώς και αποξήλωση του σώματος αυτών (κουβούκλια).

 

3ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 12.

 

4ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δρυάδων αρ. 48.

 

5ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Δρίσκου αρ. 27.

 

6ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Μούνδρου αρ. 16.

 

7ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Τράλλεων αρ. 108.

 

8ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 74.

 

9ο

Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Μεσσηνίας αρ. 31.

 

10ο

Χορήγηση ή μη θέσης φορτοεκφόρτωσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη αρ 21.

 

11ο

Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 9.

 

12ο

Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «ΕργοθεραΠει», Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61.

 

13ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στην οδό Αετοράχης αρ. 56.

 

14o

Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων  στην οδό Ανταίου αρ. 30.

 

15ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Επιδαύρου αρ. 8.

 

16ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στις σκάλες στην οδό Στρεψιάδου.

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr