Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

28-04-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 14380 Ημ/νία Πρωτ.: 28/4/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 03η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
1ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας – Σνακ Μπαρ, Επιχείρηση Μερικής Επεξεργασίας Καφετέρια» της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ο.Ε.
 
2ο Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λ. Γαλατσίου 139 – 141 σε νέα θέση επί της πλατείας Πηγής.
 
3ο Προσωρινή μετατόπιση περιπτέρου.
 

 

4ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης αρ. 22 – 24.
 
5ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σουρή αρ. 1.
 
6ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σκουφά αρ. 12.
 
7ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μούνδρου αρ. 30.
 
8ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καλαμών αρ. 38.
 
 
9ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 37.
 
10ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήσης της θέσεις στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Κυβέλης αρ. 9 με την 262/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
11ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήσης της θέσεις στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ολυμπίας αρ. 33 με την 189/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
12ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήσης της θέσεις στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ξάνθου αρ. 28 με την 82/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
13ο Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στην οδό Ανταίου αρ. 32.
 
14ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Σαπφούς αρ. 3.
 
15ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Σερρών αρ. 10.
 
16ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Φαύνου αρ. 3.
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr