Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

04-11-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 28781 Ημ/νία Πρωτ.: 4/11/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 08η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση αναψυχής – καφετέρια» του κ. Φίλιππου Κουκούτση επί της οδού Ι. Φωκά και Παπαφλέσσα 39.
 
2ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της Χαρ. Τρικούπη αρ. 4.
 
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της Κουντουριώτου αρ. 75.
 
4ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Παπαφλέσσα αρ. 54.
 
5ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Φιγαλείας αρ. 56.
 
6ο Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Στ. Τσόντου αρ. 2.
 
7ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Βυζαντίου αρ. 18.
 
8ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Καραϊσκάκη αρ. 21.
 
9ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χαρ. Τρικούπη αρ. 52.
 
10ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 21.
 
11ο Χορήγηση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση του Σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Δρυόπιδος αρ. 9.
 
12ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στις σκάλες της οδού Στρεψιάδου.
 
13ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Επιδαύρου 8.
 
14o Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Ανταίου 30.
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr