Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

14-11-2019 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 31715 Ημ/νία Πρωτ.: 14/11/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικατα-στάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Οριστική παύση λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος (αναψυκτήριο) επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) του κ. Παπαχρηστόπουλου Ανδρέα επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 81 και Έβρου 2.
2ο Παράταση ωραρίου στην «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης διάθεσης πλήρους γεύματος (εστιατόριο) επί της οδού Παπαφλέσσα 18 με ιδιοκτήτη της επιχείρησης ΠΑΣΙΦΑΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.
3ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
20ο
4ο Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο χαρακτηρισμένο ως Κοινόχρηστος Χώρος – Πράσινο στο Ο.Τ. 102Α/Τ.97
5ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 4.
6ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 2.
7ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σολωμού αρ. 57.
8ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σολωμού αρ. 4.
9ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Αθηναίων αρ. 24.
10ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στεφανοπούλου έναντι του αρ. 2.
11ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αργοστολίου αρ. 30.
12ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στην οδό Πελοποννήσου αρ. 7.
13ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στην οδό Ειρηναίου αρ. 23.
14ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φανερωμένης αρ. 31.
15ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χίου.
16ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Πρωτοπαπαδάκη αρ. 70 μπροστά στο Κέντρο Υγείας Γαλατσίου (πρώην ΙΚΑ).
17ο Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου επί των οδών Λ. Βεΐκου αρ. 43.
18ο Χορήγηση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ι. Φωκά αρ. 102.
19ο Χορήγηση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη αρ 24.
20ο Ανάκληση ή μη άδειας απαγόρευσης στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17.
21ο Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Μεσσηνίας αρ. 40.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr