Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης για την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, στις 19:00

19-10-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επιτροπής Διαβούλευσης Αρ. Πρωτ.: 27223 Ημ/νία Πρωτ.: 19/10/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (για το έτος 2022) η οποία θα πραγματοποιηθεί ‘δια ζώσης’ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» του Δημαρχείου (Αρχιμήδους και Ιπποκράτους) σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (Covid-19) στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., με θέματα:

  1. Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023.
  2. Υποβολή προτάσεων ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλ. στις 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε τις προτάσεις σας και σε έντυπη μορφή προς διευκόλυνση της υπηρεσίας.

 

                                                                                          Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης                  

 

                                                                                                                                     Ιωάννης Ρωμανός

                                                                                                                     Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                                      

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr