Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

15-07-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 19352 Ημ/νία Πρωτ.: 15/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 375, την 20η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) της CH THEATER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
 
2ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ολυμπίας αρ. 33.
 
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 4 – 6.
 
4ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εκάτης αρ. 11.
 
5ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύκνων αρ. 21 – 23.
 
6ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ολυμπίας αρ. 16.
 
7ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χριστιανουπόλεως αρ. 120.
 
8ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Μούνδου αρ. 13.
 
9ο Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χίου αρ. 6.
 
10ο Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο οδόστρωμα στην οδό Βαρδουσίων αρ. 4.
 
11ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Ανταίου αρ. 32.
 
12o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Εκάτης αρ.8.
 
13ο Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων  (νεραντζιές) στην οδό Ξάνθου 30.
 
14ο Εισήγηση κοπής δύο  (2) δένδρων  στην οδό Ήβης 39 & Αιγοσθενών.
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr