Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

20-01-2023 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 2293 Ημ/νία Πρωτ.: 20/1/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 25η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ναρκίσσου αρ. 14.

 

2ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Λέσβου αρ. 5.

 

3ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νάξου αρ. 48.

 

 

4ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 23.

 

5ο

Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Κύκνων αρ. 22 με την 99/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων.

 

6ο

Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Πανός αρ. 4 με την 378/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων.

 

7ο

Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου στην οδό Ήρας αρ. 24.

 

8ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Φιγαλείας αρ. 36.

 

9ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κρήτης αρ. 29.

 

10ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αρ. 32.

 

11ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Παπαφλέσσα αρ. 82.

 

12ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χρ. Λαδά αρ. 27.

 

13ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Τσακάλωφ αρ. 16.

 

14ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Νοταρά αρ. 14.

 

15ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Ειρήνης αρ. 8.

 

16ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λέσβου αρ. 20.

 

17ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Γιαννούλη αρ. 12 για την εξυπηρέτηση του 3ου και 9ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου.

 

18ο

Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Μιαούλη αρ. 2 – 4 έναντι στο σχολικό συγκρότημα.

 

19ο

Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το υποκατάστημα βιοτεχνίας καρυκευμάτων – μπαχαρικών επί της οδού Ανταίου αρ. 8.

 

20ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αργυρολεύκα) στα παρτέρια Αγ. Ειρήνης δίπλα από την είσοδο της ΕΥΔΑΠ.

 

 

21ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αργυρολεύκα) στη συμβολή των οδών Αγ. Ειρήνης και Εκάβης.

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr