Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 17 Μαρτίου

16-03-2020 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής, Χωρίς κατηγορία Αρ. Πρωτ.: 6629 Ημ/νία Πρωτ.: 13/3/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 17 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o Τροποποίηση της 17/2019 απόφασης του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία, καθώς και του κανονισμού λειτουργίας αυτών.
 
2o Οριστική παύση λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος (αναψυκτήριο) επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) του κ. Παπαχρηστόπουλου Ανδρέα επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 81 και Έβρου 2.
 
3o Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος Ψητοπωλείο Οβελιστήριο» επί της οδού Λ. Γαλατσίου 94.
 
4o Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 
5o Αποξήλωση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης επί της οδού Σερρών.
 
6o Εξαίρεση από κατεδάφιση κλίμακας επί του πεζοδρομίου της οδού Τσακάλωφ αρ. 29.
 
7o Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο χαρακτηρισμένο ως Κοινόχρηστος Χώρος – Πράσινο στο Ο.Τ. 102Α/Τ.97.
 
8o Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση ε.ρ.σ. Γαλατσίου στο Ο.Τ. 33/Τ.97.
 
9o Εγκατάσταση μετρητή φυσικού αερίου ακινήτου σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.
 
10o Έγκριση θέσεων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης ρούχων.
 
11o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σκύρου αρ. 57.
 
12o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 2.
  20ο
13o Μεταφορά της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 562/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, από την οδό Ήρας αρ. 41 στην οδό Πανδώρας αρ. 8 – 10.

 

 
14o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κερκύρας αρ. 8.
 
15o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Ύδρας αρ. 38 – 40.
 
16o Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αισχύλου αρ. 9.
 
17o Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 12.
 
18o Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την 23/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τοποθετηθεί επί της οδού Απειράνθου αρ. 26.
 
19o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αρτέμιδος αρ. 24.
 
20o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πάρνηθος αρ. 91.
 
21o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στην οδό Κουγκίου αρ. 4.
 
22o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν της εισόδου ισογείου χώρου στάθμευσης στην οδό Μ. Μπότσαρη αρ. 12.
 
23o Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης για τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου.
 
24o Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης προ της εισόδου χώρων στάθμευσης στα ακίνητα επί των οδών α) Χριστιανουπόλεως 108 και Ήβης και β) Κουντουριώτου 94.
 
25o Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 15.
 
26o Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της Λ. Γαλατσίου αρ. 98.
 
27o Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας – πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Κουγκίου αρ. 3.
 
28o Τοποθέτηση οριοδεικτών στην οδό Σκύρου αρ. 1 -3 πριν τη συμβολή με την οδό Γορτυνίας, για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία της Γραμμής 1 «Άνω Γαλάτσι – Λαμπρινή (κυκλική)» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Γαλατσίου.
 
29o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πόρου αρ. 16.
 
30o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Σαπφούς 8 και Πανδώρας 30.
 
31o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στη συμβολή των οδών Ορφέως και Αγίας Ειρήνης.
 
32o Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκων) στην Παιδική Χαρά της Πλατείας Χατζησπύρου.
 
33o Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων (ακακιών) στην Παιδική Χαρά της Πλατείας Χατζησπύρου.
 
34o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ξάνθης αρ. 17.
 
35o Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πενταγίων αρ. 5.
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr