Πρόσκληση συνεδρίασης Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», για την Τρίτη 23 Μαΐου 2023

19-05-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Δ.Σ. Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Αρ. Πρωτ.: 842 Ημ/νία Πρωτ.: 19/5/2023 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 23η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

            Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2023.
2ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2023 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Απριλίου 2023).
3ο Έγκριση: α) συν διοργάνωσης του καλοκαιρινού παιδικού ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2023, με τον Δήμο Γαλατσίου και την ΔΑΓΑΜΕ του Δήμου Γαλατσίου, β) έγκριση προγράμματος και γ) εξειδίκευση πιστώσεων.
4ο Αποδοχή χορηγίας για το καλοκαιρινό παιδικό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2023.
5ο Παραχώρηση διαδρομών στο κολυμβητήριο του Άλσους Βεϊκου στον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων.
6ο Έγκριση συν διοργάνωσης με την SPORTEVENT αθλητικής εκδήλωσης στις 21 Ιανουαρίου 2024 στο Άλσος Βεϊκου.
7ο Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ Δαπανών 10-6472.0002  με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης CAMP».

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr