ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

25-02-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 25-02-2016
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων      Αριθ. Πρωτ.: 6085
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Φεβρουαρίου 2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00,για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω της άμεσης ανάγκης έναρξης αλλά και ολοκλήρωσης το συντομότερο δυνατόν (και πάντως μέχρι το Πάσχα), των χρονοβόρων διαδικασιών του Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας για τις αναφερόμενες στο εισηγητικό εορταστικές περιόδους έτους 2016:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας στις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
       
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr