Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

01-07-2019 Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής Αρ. Πρωτ.: 18714 Ημ/νία Πρωτ.: 1/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)» επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 43 της 849ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
2ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση αναψυχής (καφενείο)» επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 7 της Δ. ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
3ο Οριστική παύση λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος (αναψυ-κτήριο) επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) του κ. Παπαχρηστόπουλου Ανδρέα επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 81 και Έβρου 2.
4ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ηροδότου αρ. 13.
5ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 72.
6ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αισχύλου αρ. 7.
7ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης αρ. 9.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                           (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr