Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Προϊστάμενος/η: Σωτηρία Αμπράζη Τηλέφωνο: 213 2055 357 Fax: 210-2918510 Email: dimotologio@galatsi.gr , lix@galatsi.gr

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σωτηρία Αμπράζη Προϊστάμενος/η 213 2055 357 210-2918510
Σοφία Τζαμαρού Υπάλληλος 213 2055 422
Αφένδρα Παπαδήμου Υπάλληλος 213 2055 319
Ιωάννης Παπαδόπουλος Υπάλληλος 213 2055 320
Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου Υπάλληλος 213 2055 320
Δημήτρης Πανταζόπουλος Υπάλληλος 2132055422
Δάφνη Αράδα Υπάλληλος 213 2055 318
Βαρσάμω Καλαμά Υπάλληλος 213 2055 318

Διαδικασίες

Για αλλαγή κυρίου ονόματος ή προσθήκη κυρίου ονόματος:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης-βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος στο περιθώριο
 • Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος

Για αλλαγή θρησκεύματος:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης

Για αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας:

 • Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
 • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης-βάπτισης του Ν.Δ. 610/70
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης-βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της φυσικής μητέρας ή εφόσον το παιδί γεννήθηκε κανονικά από νόμιμους συζύγους χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των φυσικών γονέων

Για αλλαγή στοιχείων λόγω εκούσιας αναγνώρισης τέκνου:

 • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο
 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση του γονέα
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και πού είναι δημότης το τέκνο
 3. Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης , από συμβολαιογράφο
 4. Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Αίτηση

Για διορθώσεις επωνύμου-πατρωνύμου:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησης του από τη χώρα
 • καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο

Για διορθώσεις μητρωνύμου:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Πιστοποιητικό εγγραφής της μητέρας σε Δημοτολόγιο. Όταν η μητέρα είναι αλλοδαπή, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησης της από τη χώρα καταγωγής της, το οποίο απαραίτητα πρέπει να
 • είναι  επίσημα μεταφρασμένο

Για διορθώσεις κυρίου ονόματος-ληξιαρχικών στοιχείων-τόπου γέννησης:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης-βάπτισης
 • Αίτηση που παρέχει ο Δήμος
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους) να αναγράφει για μεταδημότευση στο Δήμο Γαλατσίου (με πλήρη στοιχεία από το Δήμο ή την Κοινότητα που ανήκει).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) από το Δήμο που μεταδημοτεύουν.
 • (Για διαζευγμένους) Εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι δημότης του δήμου που γίνεται η μεταδημότευση και δεν υπάρχουν παιδιά, κατατίθενται αυτά τα δικαιολογητικά μόνο και μεταφέρεται ο/η σύζυγος σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου.
 • Αν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών για να γραφτούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα του/της συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνο η δικαστική απόφαση επιμέλειας εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ’αντιδικία.

Οι διαζευγμένοι προτού μεταδημοτεύσουν πρέπει να δηλώσουν τη διάζευξή τους στο Ληξιαρχείο που έγινε ο γάμος τους και τη Ληξιαρχική Πράξη του γάμου με καταχωρημένη τη διάζευξή του να την προσκομίσουν στο δημοτολόγιό τους για να τακτοποιηθούν δημοτολογικά και να λάβουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με στοιχεία διάζευξης.

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών για μεταδημότευση γίνεται αν κάποιος κατοικεί μόνιμα δύο χρόνια στο δήμο (σύμφωνα με το Π.Δ. 497/91 άρθρο 7 και 8 και το άρθρο 13 του νόμου 3242/2004) και αυτό αποδεικνύεται με φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό εφορίας για τα έτη 2015-2016 και πρόσφατη ΔΕΚΟ για το τρέχον έτος 2017.
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία)
 3. Εξουσιοδότηση Ν.1599/1986 σε περίπτωση που δεν μπορεί να καταθέσει ο/η ίδιος/α την αίτησή του
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (η ημερομηνία έκδοσής του να μην έχει ξεπεράσει το εξάμηνο)
 5. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τέκνου (εάν δεν είναι γραμμένο σε δημοτολόγια)

Εφόσον επιθυμείτε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών από την υπηρεσία βάσει του Νόμου 3448/2006, άρθρο 16, παρ.5 και 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορείτε να το δηλώσετε στην αίτηση σας.

Σημειώνεται ότι η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ του Δήμου Γαλατσίου

Για διαβατήριο:

 • Δύο φωτογραφίες για τα ανήλικα τέκνα.

Για ταυτοπροσωπία (π.χ. για εξετάσεις ξένων γλωσσών)

 • Δύο φωτογραφίες ανήλικου ή ενήλικα χωρίς ταυτότητα και να είναι παρών ο ενδιαφερόμενος

Για αθλητική χρήση:

 • Δύο φωτογραφίες
 • Απαιτείται αστυνομική ταυτότητα.Το πιστοποιητικό χορηγείται στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτο βαθμό συγγένειας με τον ενδιαφερόμενο.

Για εγγραφή σε οικογενειακή μερίδα συζύγων που είναι δημότες Δήμου Γαλατσίου:

 • Λήξιαρχική πράξη γάμου
 • Ταυτότητες των συζύγων
 • Αν δεν υπάρχει πλήρης ημερομηνία γέννησης καταχωρημένη στην πατρική μερίδα, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης

Για εγγραφή οικογένειας όταν ο ένας σύζυγος είναι δημότης Γαλατσίου και ο άλλος μη δημότης:

 • Λήξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του ή της συζύγου που δεν είναι δημότης Γαλατσίου(απαιτείται και για ενδεικτική εγγραφή)
 • Αν δεν υπάρχει πλήρης ημερομηνία γέννησης καταχωρημένη στην πατρική μερίδα, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Αίτηση για μεταδημότευση (μόνο όταν θέλει να μεταδημοτεύσει ο/η σύζυγος

Για εγγραφή στα μητρώα αρρένων:

 • Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογένειας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
 • Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου(Ν.2119/93).
  Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής    ανηλίκου αδήλωτου.

Για εγγραφή ανηλίκου αδηλώτου:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για αν εγγραφεί το ανήλικο-αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Γαλατσίου, είναι ο πατέρας του να είναι δημότης του Δήμου Γαλατσίου. Για την εγγραφή ανήλικου αδήλωτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού
 • Ληξιαρχική πράξης γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται Προξενική Πράξη ή πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησης του και επίσημη μετάφραση του)
 • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησης της και επίσημη μετάφραση του)
 • Δύο φωτογραφίες του παιδιού
 • Αρνητική πράξη καταχώρησής από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησης του παιδιού, όταν η γέννηση του έχει γίνει πριν το 1993

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

 •   Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει
 •   Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού
 •   Εν ισχύ άδεια παραμονής του παιδιού στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας

Για εγγραφή ενήλικου αδηλώτου:

 • Αίτηση Εγγραφής (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Ληξιαρχική πράξης γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται -Προξενική Πράξη ή πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησης του και επίσημη μετάφραση του)
 • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησης της και επίσημη μετάφραση του)
 • Δύο φωτογραφίες
 • Αρνητική πράξη καταχώρησής από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησης του ενδιαφερόμενου ή από το Δήμο ή
 • Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποια Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

 •  Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει
 •  Πιστοποιητικό Αφιξαναχωρήσεως από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει
 •  Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου
 •  Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας

Για εγγραφή στα μητρώα αρρένων αλλοδαπού αρρένος υιοθετηθέντος από Έλληνες γονείς:

 • Αίτηση θετού πατέρα ή μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα
 • Αρχική Ληξιαρχική Πράξης Γέννησης (σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του)
 • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70
 • Δικαστική απόφαση υιοθεσίας
 • Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό
 • Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα
 • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας
 • Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους και επίσημες μεταφράσεις αυτών
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων

Για μετεγγραφή στο μητρώο αρρένων:

 • Συμπλήρωση αίτησης μετεγγραφής (το έντυπο παρέχεται από τον Δήμο)
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για Στρατολογική χρήση
 • Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 

Αίτηση γενική

Για πολιτογράφηση (Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας):

 1.   Δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση γίνεται ενώπιον του Δημάρχου με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων (ΟΧΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ)
 2.   Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
 3.   Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής, η οποία να μην έχει λήξει
 4.  Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους
 5.  Αποδεικτικό κύριας κατοικίας (Αντίγραφο Συμβολαίου ή Ε1 εφορίας τρέχοντος έτους)

Ενημερώνουμε ότι Δήλωση Πολιτογράφησης στο Δήμο κάνουν μόνο οι αλλογενείς, οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σύζυγοι Ελλήνων.

Οι ομογενείς μπορούν να απευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, Τμήμα Ιθαγένειας, Φαβιέρου 58, τηλ. 210-5200912 και 210-5200933.

Για τις διορθώσεις σε ληξιαρχικές πράξεις θα επικοινωνείτε αποκλειστικά με το αρμόδιο τμήμα του ληξιαρχείου στον Δήμο Γαλατσίου – λόγω των εξειδικευμένων περιπτώσεων που υπάρχουν – στο τηλ. 2132055318 ή μέσω email στο lix@galatsi.gr .

Η βάπτιση δηλώνεται στο ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί η γέννηση. Εάν ο τόπος γέννησης είναι μακριά από τον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει τη βάπτιση στο Δήμο στον οποίο ανήκει η εκκλησία που εκτελέστηκε η βάπτιση.

Για την ληξιαρχική πράξη βάφτισης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.   Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
 2.   Ταυτότητα του δηλούντα
 3.   Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από την βάπτιση
 4.   Υπόχρεοι για τη δήλωση:Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού

Θρησκευτικός Γάμος

Για την ληξιαρχική πράξη θρησκευτικού γάμου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.   Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου, υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 2.   Ταυτότητες των συζύγων
 3.   Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του
 4.   Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας απο τους δύο)

Πολιτικός Γάμος

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, για τον καθένα χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982 και τα άρθρα 1350 και 1505 του Ν.Δ. 1329/1983, είναι τα παρακάτω:

 1.   Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία κατά τον έλεγχο και την κατάθεση των δικαιολογητικών)
 2.   Παράβολο χαρτοσήμου 18 ευρώ (ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθευτεί από το e-παράβολο)
 3.   Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και απλή φωτοτυπία τους
 4.   Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου
 5.   Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος έτους
 6.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από το Δημοτολόγιο ή τα ΚΕΠ)
 7.   Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 στην οποία θα συμπληρώνεται το εξής κείμενο:

“Είμαι κάτοικος του Δήμου Γαλατσίου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. (τα οποία ορίζουν αντίστοιχα ότι:

 •  Εμποδίζεται ο γάμος, όταν οι μελλόνυμφοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 •  Εμποδίζεται ο γάμος στον ανίκανο για δικαιοπραξία
 •  Εμποδίζεται ο γάμος στο πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη χωρίς τη συναίνεση του αντιλήπτορα
 •  Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχον γάμος
 •  Εμποδίζεται ο γάμος μεταξυ συγγενών εξ αίματος, κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 4ου βαθμού
 •  Εμποδίζεται ο γάμος μεταξυ συγγενών εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 3ου βαθμού)
 •  Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων αυτού.Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας ).

Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω είναι ο … (βαθμός Γάμου)

Εφημερίδα δημοσίευσης του γάμου (ολόκληρη η εφημερίδα, ημερήσιας κυκλοφορίας της Αθήνας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Γαλατσίου)
Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
Σε περίπτωση χηρείας θα προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου

Σε περίπτωση που ο ένας των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, εκτός των παραπάνω, απαιτείται:

 •  Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός(μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 •  Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα(άδεια παραμονής, πράσινη κάρτα, βίζα κ.λ.π.)
 •  Φωτοντίγραφο διαβατηρίου(και πρωτότυπο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός 8 ημερολογιακών ημερών αυστηρά από το Δήμο που είναι η τελευταία κατοικία. Την 9η μέρα μπορεί να γίνει ο γάμος σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας επιθυμούν. Η τέλεση γάμου γίνεται κάθε Πέμπτη ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να βρίσκονται 15 λεπτά νωρίτερα με δύο (2) μάρτυρες και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Για την ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό
 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων
 3. Δελτία ταυτότητας των γονέων
 4. Ληξιαρχική καρτέλα ή οικογενειακό βιβλιάριο
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής καστάστασης
 7. Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό
 8. Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό

Για την ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της  αστικής κατάστασης του θανόντος.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης
 • Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 24 ωρών από το γεγονός
 • Εκπρόθεσμη δήλωση: Δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση, αν ο νεκρός έχει ενταφιαστεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιαστεί, δηλώνεται κανονικά, ανεξαρτήτως αν πέρασαν οι 24 ώρες από τον θάνατο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που περευρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος)

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

 1.  Διαζύγιο
 2.   Ακύρωση γάμου
 3.   Προσβολή πατρότητας
 4.   Υιοθεσία
 5.   Λύση υιοθεσίας
 6.   Ύπαρξη ή μη σχέσης γονέα και τέκνου
 7.   Αλλαγή επωνύμου
 8.   Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 9.   Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 10.   Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 11.   Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
 12.   Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου
 13.   Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου
 14.   Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
 15.   Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
 16.   Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου

Για κάθε μεταβολή δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76

Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr