Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Αντιδήμαρχος: Βασίλειος Δερεδίνης Διευθυντής/τρια: Κατερίνα Αναγνωσταρά

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Κατερίνα Αναγνωσταρά Διευθυντής/τρια 213 2055 348 213 2055 344 anagnostara@galatsi.gr
Αγγελική Κακούρη Γραμματεία Δ/νσης 213 2055 354
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr