Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Διευθυντής/τρια: Χριστίνα Ζήκου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
Χριστίνα Ζήκου Διευθυντής/τρια 213 2055 406
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr