Τμήμα Μελετών & Έργων

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπαγόμενες Υπηρεσίες

Το Τμήμα Μελετών και Έργων έχει την ευθύνη για :

1.      τη σύνταξη μελέτης για προμήθειες και υπηρεσίες

2.      τη σύνταξη της μελέτης και την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία ή της μελέτης, επίβλεψης κι εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που περιλαμβάνουν την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος. Ενδεικτικά ασχολείται με:

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr