Γραφείο Αντιδημάρχων

Αρμόδια Υπηρεσία

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Σπυρίδων Αργυρός Αντιδήμαρχος Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής argyros@galatsi.gr
Ιωάννης Κορρές Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής johnkorres@gmail.com
Αναστασία Κάζαγλη Αντιδήμαρχος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών natasha.kazagli@gmail.com
Κωνσταντίνος Μπάστας Αντιδήμαρχος Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Kbastas9@gmail.com
Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών vasderedinis@gmail.com
Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων & Διασύνδεσης Πολιτών με την "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ" spiliopoulountina3@gmail.com
Ασπασία Παναγιωτακοπούλου Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (ΑΜΙΣΘΗ) aspasiapan86@gmail.com
Πετρούλα Παπαγεωργίου Αντιδήμαρχος Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) & του Παραρτήματος αυτού (ΑΜΙΣΘΗ) info@papageorgioulawoffice.gr
Ιωάννης Σκληράκης Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΑΜΙΣΘΟΣ) jsklirakis@gmail.com
Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων - ΠΑΛΑΙ (ΑΜΙΣΘΟΣ) mprotonot@yahoo.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr