Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Αρμόδια Υπηρεσία

Τηλέφωνο: 213 2055 440 Email: polprostasia@galatsi.gr Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους ,11146, Γαλάτσι

Φ.Ε.Κ.

Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας τις εκτελεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΝΑΘΕΣΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Με την υπ. αριθμ. 10327/26-05-2020 απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Μαρκόπουλου αναλαμβάνει καθήκοντα άμισθου Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γαλατσίου ο Ταξίαρχος ε.α. Ευστάθιος Μπριόλας.

Έργο του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας θα είναι η υποβοήθηση στο έργο του Δημάρχου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Θα εκπονεί μελέτες, θα συντάσσει εκθέσεις, θα υποβάλλει προτάσεις και θα παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Θα συμμετέχει επίσης στο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Τι ΔΕΝ κάνουμε το καλοκαίρι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΙΟΛΑΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό

Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών από την Εκδήλωση Σεισμού

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
Γιάννης Σιώτας Υπάλληλος 213 2055 440 polprostasia@galatsi.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr