Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Μεσσηνίας και Πλάτωνος (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 82/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ).

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 23/10/2019 Αρ. Αποφ.: 326/2019 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr