Χορήγηση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί των οδών Τραλλέων αρ. 97, Χριστιανουπόλεως αρ. 32, Αετοράχης αρ. 50 και Πλ. Κύπρου αρ. 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 84/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ)

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 23/10/2019 Αρ. Αποφ.: 328/2019 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr