Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ι. Φωκά αρ. 102

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ημερ. Απόφασης: 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 109/2019 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr