Ανάκληση άδειας απαγόρευσης στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ημερ. Απόφασης: 19/11/2019 Αρ. Αποφ.: 111/2019 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr