Ανάκληση της με αρ. 313/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου, σχετικά με την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Κουρτίου

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 21/01/2020 Αρ. Αποφ.: 16/2020 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr