«Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 10723/29-05-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών»

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 22/07/2020 Αρ. Αποφ.: 148/2020 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr