Αίτηση της κ. Μ. Κ. για απαλλαγή της επιχείρησης της (Σχολής Μπαλέτου) από Δημοτικά Τέλη, λόγω του COVID – 19.

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 22/07/2020 Αρ. Αποφ.: 154/2020 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr