Διαγραφή χρηματικών καταλόγων από ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π

Οικονομική Επιτροπή Ημερ. Απόφασης: 09/09/2020 Αρ. Αποφ.: 225/2020 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr