Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στην οδό Χριστιανουπόλεως αρ. 111.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ημερ. Απόφασης: 29/09/2020 Αρ. Αποφ.: 80/2020 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr