«Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Κυπαρισσίας 3 – 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 103/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.)».

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 23/12/2020 Αρ. Αποφ.: 308/2020 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr