Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ηπείρου αρ. 32...

Δημοτικό Συμβούλιο Ημερ. Απόφασης: 30/06/2021 Αρ. Αποφ.: 137/2021 Αρχείο απόφασης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr